Is Crowe Het Beste Kantoor Van Nederland?

Published Oct 23, 20
4 min read

Accountantskantoor Rotterdam - Crowe Peak AccountantsWant een goede boekhouder weet dankzij zijn kennis hoe je voordeel haalt uit de regels voor ondernemers. Zo zorgt hij dat je alle voordelen gebruikt waar je recht op hebt en zal hij aangeven wat je allemaal wel en niet als kosten voor je bedrijf kan opvoeren. Vaak zitten hier dingen bij waar je zelf niet eens aan denkt.

Een goede boekhouder verdient zich dus makkelijk terug.Om een te vinden kun je via ons gebruiken. Na met jou gesproken te hebben gaan we op zoek naar 3 goede boekhouders bij jou in de buurt. Dit is geheel vrijblijvend en kost jou niks. Grote kans dat dit jou die ene goede boekhouder oplevert.

Is Crowe Het Beste Kantoor Van Nederland?

Welkom op de website van uw belastingconsulent aan huis. U kunt bij mij terecht voor alles rondom belastingzaken, bijvoorbeeld voor uw aangifte inkomstenbelasting (aangifte IB). Wanneer u alle benodigde documenten in huis heeft, kunt u een afspraak met mij maken om de aangifte in orde te maken. “Ik heb ziektekosten gemaakt. ( crowe peak)..” Indien gewenst kan ik uitrekenen of u in aanmerking komt voor een teruggave van belastinggeld voor bijvoorbeeld bezoeken aan de specialist, of bijvoorbeeld kosten t.b.v.

“Kan ik toeslag krijgen?” Ook voor advies en het aanvragen/stopzetten van toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag) kunt u bij mij terecht. Belangrijke data: Heeft u vóór 1 april uw belastingaangifte (middels mij) ingediend, dan krijgt u vóór 1 juli bericht van de belastingdienst. Mocht u na 1 juli nog niets vernomen hebben van de belastingdienst, of denkt u dat u in aanmerking komt voor teruggave, dan kunt u contact met mij opnemen over uw aangifte.

Koopcontracten En Betalingsovereenkomsten

Bij indienen tussen 1 april en 1 mei doet de belastingdienst haar best om z.s.m. alsnog een (voorlopige) aanslag op te leggen of de eventuele teruggave uit te betalen. Let op! Niet (of te laat) indienen van uw belastingaangifte resulteert in een verzuimboete. De verzuimboete is €369,- als u niet (of niet op tijd) aangifte doet voor de volgende belastingen: • Inkomstenbelasting • Erfbelasting • Schenkbelasting De boete loopt op tot €5.278,- als u vaker verzuimt.

Mijn eerste keer: btw-aangifte en inkomstenbelasting   Ikgastartenikgastarten.nlHet verschil tussen boekhouder en accountant; wat kies je?informer.nl


De leden van het RB voldoen aan hoge kwaliteitseisen en zijn op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen. Op afspraak kom ik bij u thuis en regel uw belastingaangifte. Bij een afspraak krijgt u van mij een bevestiging van de gemaakte afspraak, met een lijstje van de papieren die ik van u nodig heb om uw belastingaangifte te regelen.

Is Crowe Het Beste Kantoor Van Nederland?

Hierna kan ik alles voor u in orde maken. Binnen een week krijgt u de stukken, plus een afschrift van de ingestuurde aangifte, van mij retour. Werkgebied Ik ben werkzaam in gebied Rozenburg van Gemeente Rotterdam. Binnen 15 kilometer rondom Rozenburg reken ik geen reiskosten. Eventuele reiskosten buiten mijn werkgebied worden berekend volgens de routeplanner van Google Maps.

Belastingaangifte   Baker Tillybakertilly.nlMoeilijker kunnen we het niet maken – De Groene Amsterdammergroene.nl


Betrouwbare aangiftes beginnen bij een goede administratie/boekhouding. Een aangifte ‘even snel nakijken’ is onbetrouwbaar en niet mijn manier van werken. Hier vindt u de checklist die nodig is voor het invullen van de belastingopgave. Basisgegevens: • Achternaam, voornaam (namen), geboortedatum, burgerservicenummer van uzelf (en eventueel uw partner en thuiswonende kinderen), adres • Jaaropgave(n) van uw werkgever(s): van uzelf (en eventueel uw partner en thuiswonende kinderen), ook van een uitkering van UWV, sociale dienst, ANW, aanvullend pensioen en dergelijke • Alimentatie; ontvangen of betaald • Lijfrentepolis (verzamelinkomen + pensioenaangroei) • Aandelenportefeuilles Eigen woning: • WOZ-waarde • Opgave hypotheekrente • Voorlopige teruggave belasting Nieuwe woning, of oversluiten hypotheek: • Notariskosten en kadastrale rechten • Eventuele bouwrente • Afsluitprovisie • Taxatiekosten • Eventuele kosten aanvraag NHG • Eventuele boeterente Ziektekosten: Aanvullende ziektekosten die u zelf heeft betaald: • Eigen bijdrage tandarts/orthodontie • Eigen bijdrage medicijnen voorgeschreven door een arts (niet het eigen risico) • Gehoorapparaat en bijkomende kosten • Reizen naar ziekenhuis (bezoek aan specialist), tandarts, fysio, maatschappelijk werk, enz.

Coördinatie Van Leveranciers Global Mobility

Voor fiscale partners geldt een dubbele heffingsvrije grens van €60.720,-. Bezit u (en/of uw partner) meer dan deze heffingsvrije grens, dan moet dit bij de belastingdienst opgegeven worden. globalmobility . Veranderingen die niet (meer) aftrekbaar zijn: • Aanvullende ziektekostenverzekering • Vaste aftrek 65+ • Vaste aftrek arbeidsongeschiktheid • Chronische ziekte • Huisapotheek • Brillen, contactlenzen en ooglaserbehandelingen • Begrafeniskosten • Bevallingskosten • Dieetkosten voor diabetes • Het verplichte eigen risico • Kosten scootmobiel/rollator Let op! Ik kan uw belastingaangifte alleen correct verzorgen als u mij de juiste gegevens aanlevert zoals zorgtoeslag, bedrag voorlopige teruggave, uw spaargeld, enz.

Navigation

Home

Latest Posts

Accountancy - Crowe Peak Accountants

Published Dec 02, 20
4 min read

Accountancy - Crowe Peak Accountants

Published Nov 26, 20
4 min read

Is Crowe Het Beste Kantoor Van Nederland?

Published Nov 25, 20
4 min read